§ + Referater

Paragraffer.jpeg

Vedtægter  

Vedtægter for Alternativet Odsherred fra og med 3. februar 2019

Alternativets vedtægtsudvalg hjælper gerne med afklaringer. 

Vi har spurgt Vedtægtsudvalget om, hvordan vælger bestyrelsesmedlemmer og suppleanter, da vi kan vælge en bestyrelse på 3 til 7 medlemmer.
Svaret indeholdt en argumentation og en konklusion. Her er konklusionen:

 • Spørgsmål SP2017032: "Til valg af en bestyrelse på mellem 3 og 7 medlemmer og valg af en eller to suppleanter vil følgende procedure skulle bruges:
  Hvis 1-2 personer stiller op til en bestyrelsen: vil den eller de opstillede udgøre en forretningsbestyrelse, som har skal udskrive nyt årsmøde med henblik på nyvalg af bestyrelse.
  Hvis 3-7 personer er opstillet vil der være fredsvalg. Dvs. alle personer er valgt, og der vælges ikke suppleanter.
  Hvis mere end 7 opstiller, er der valg til et bestemt antal pladser (dvs. 7) og valget går efter §15 stk 2). De opstillede med 8. og 9. flest stemmer bliver suppleanter som angivet i §10 stk 3."

Her er 2 eksempler mere refereret ultakort - den fulde tekst er mere fyldestgørende.

 • Spørgsmål SP2017021: "... kan en bestyrelse i tilfælde af et ekstraordinært årsmøde se bort fra muligheden for, at medlemmer kan fremsætte forslag for årsmødet?"
  Svaret er Ja: "Bestyrelsen har med indkaldelsen til ekstraordinært årsmøde sat dagsordenen for dette møde. Det er ikke muligt for foreningens medlemmer at stille forslag til behandling på det ekstraordinære årsmøde."
   
 • Spørgsmål SP2017024: "... er det muligt at fremsætte et ændrings - eller tillægsforslag i forbindelse med behandlingen af et specifikt forslag på et møde?"
  Svaret er Ja: "Det er op til den valgte dirigent at vurdere, hvorvidt der skal åbnes op for ændringsforslag. Ændringsforslagene må ikke være mere vidtgående end det oprindelige forslag."

Du finder de fulde spørgsmål, argumenter og afklaringer under "Sager behandlet af vedtægtsudvalget i 2017" på dette link:  Vedtægtsudvalget

Bestyrelsens forretningsorden

Bestyrelsens forretningsorden 

Bestyrelsens beslutninger og initiativer er beskrevet i nyhedsbrevene. Der er dog også behov for referater og andre dokumenter, da nogen emner og beslutninger er for omfattende eller "kedelige" til at få en fuld beskrivelse i et nyhedsbrev.

Nye Referater

De nyeste referater er på Dialog

Ældre referater

10/09 2019 Referat af bestyrelsesmøde

26/06 2019 Referat af bestyrelsesmøde

14/05 2019 Referat af bestyrelsesmøde 

04/03 2019 Referat af årsmøde i Alternativet Odsherred

04/03 2019 Referat af worktalk før årsmøde i Alternativet Odsherred

04/02/2019 Referat af bestyrelsesmøde 4.2.2019           Bilag om plakatophængning

03/09/2018 Referat af bestyrelsesmøde 3.9.2018

04/06/2018 Referat af bestyrelsesmøde 4.6.2018

09/04/2018 Referat af bestyrelsemøde 09.04.18 hos Marianne

05/03/2018 Referat af konstituerende bestyrelsesmøde alternativet odsherred 5 Marts 2018 hos vivi

07/03/2018 Referat årsmøde 2018

04/02/2018 Årsberetning alternativet odsherred, 2017/18

26/01/2018 Referat af bestyrelsesmøde 26. januar 2018 hos Ivan

7/12 2017 Referat af bestyrelsesmødet 7. december 2017 hos Vivi og Peter

7/12 2017 Bestyrelsens evaluering af strategi og mål i 2017

16/11 2017 Forberedelse af vores deltagelse i konstituering af byrådet på valgaftenen 21. november

24/8 2017 Referat af det ekstraordinære årsmøde samt opstillingsmødet 24/8 2017

19/3 2017 Referat af årsmødet 2017 med revideret regnskab, men uden valgforbund

13/3 2017 Beretning 2015 og 16: På vej mod byrådet med vision, mærkesager og kandidater

22/1 2017 Alternativet Odsherred har valgt sine 3 første kandidater til byrådet

11/11 2016 Bestyrelsesmødet 11/11 2016, kandidatudvalg, valgvideoer

22/8 2016 Referat fra ekstraordinært årsmøde, åbent bestyrelsesmøde + medlemsmøde 22/8 2016