BaeredygtigtLandbrug.jpeg

Bæredygtigt Landbrug

 

Nogle ting har vi alle sammen til fælles: Vi spiser mad, vi drikker vand, og vi indånder den luft, der omgiver os. Mad, vand og luft er livsnødvendigheder for alle mennesker, men også kilder til nydelse, sundhed og velvære – eller det modsatte, hvis vi spiser noget usundt, eller hvis vandet, vi drikker, eller luften, vi indånder, er forurenet.

 

Netop derfor er vores landbrug så vigtigt. Fra landbrugsjorden henter vi nemlig mange af de fødevarer, vi alle er afhængige af. Og fordi produktionen finder sted i det åbne land – ude i naturen, oven på jorden og tæt på vores drikkevandsreserver – betyder det noget, hvordan vi dyrker jorden og producerer de fødevarer, som ender i køledisken og hjemme på tallerkenen.

Heldigvis kan vi i fællesskab sørge for, at vores fødevarer er rene og bæredygtigt produceret. Både som borgere, som landmænd og som politikere træffer vi løbende valg og beslutninger, der har betydning for vores liv og de generationer, der kommer efter os. Når vi putter noget i indkøbskurven, er vi forbrugere, som flytter markedsandele og skaber efterspørgsel. Når vi dyrker jorden på en bestemt måde, er vi producenter, som låner af den natur, vi alle er forbundet med. Og når vi vedtager love, er vi magthavere, der er med til at definere, hvilket samfund og hvilken planet vi giver videre til vores børn og børnebørn.

 

For Alternativet er det afgørende, at vi både individuelt og i fællesskab tager ansvar for at skabe et landbrug, som er i balance i stedet for i konkurrence med dyr, klima, miljø og natur. Det er en central del af vores vision for det næste Danmark, at fødevareproduktionen skal gøres mere bæredygtig. Vi skal sikre, at den mad, der serveres i vores offentlige institutioner – fx børnehaver, skoler og plejehjem – er sund og fri af sprøjtegifte. Og vi skal styrke omlægningen til økologi, udfase brug af pesticider og fossile brændsler samtidig med, at vi hjælper landbruget ud af sin økonomiske krise.

 

Alt det og meget mere kommer vi ind på i dette udspil ”Bæredygtigt Landbrug” – et udspil, der tager afsæt i visionen om, at fødevareproduktionen i Danmark skal være 100 pct. økologisk i 2040, og at fremtidens landbrug både skal være socialt, økonomisk og miljømæssigt bæredygtigt.

Vi glæder os til at diskutere forslagene med alle jer, der har lyst.

 

Kærlig hilsen Alternativet

 

LÆS HELE UDSPILLET HER