APR.jpeg

Så kom oprøret fra midten til Borgen

 

Alternativet inviterede 15. marts til konference om Borgerløn eller UBI / Ubetinget Basis Indkomst, som det også hedder, hvilket var en mulighed for mig, til at betræde de bonede gulve (husker ikke om de var det) på Christiansborg for første gang.

Alternativet er det første parti, som gør Borgerløn til en del af deres partiprogram. Og med lidt god vilje, kan man vel godt sige at Alternativet er fra midten. Jeg læste i efteråret, imens Kommune- og Regionsvalget var på sit højeste, en kommentar fra et nyt medlem af Alternativet. Han begrundede, hvorfor han havde valgt at melde sig ind i Alternativet, med udgangspunkt i Alternativets værdier og dogmer. Disse definerede efter hans mening (og egentlig også min mening), at Alternativet er det eneste virkelige socialdemokratiske parti - mere socialt og mere demokratisk end Socialdemokratiet. Derudover er Alternativet som udgangspunkt imod enhver form for blokpolitik og kan altså lige så godt samarbejde med venstrefløj, som med højrefløj, så længe de ikke skal gå på kompromis med deres overbevisning og værdisæt. Altså oprør fra midten (reference til bogen Oprør fra Midten, som i 1978 satte borgerløn på dagsordenen).

Konferencens præmis var ikke sivet helt ind hos mig og jeg opfattede at flere var forbavsede over, at vi ikke skulle diskutere begrundelser for indførsel af Borgerløn og slet ikke skulle finde finansiering. Derimod skulle vi lade som om, at borgerlønnen allerede var indført. Alle kommentarer og mundtlige fremlæggelser skulle præsenteres, som ”Nu da borgerlønnen er blevet indført i Danmark, så ser mit liv sådan ud...........”. Det var en svær øvelse for mange og ville også have været det for mig, hvilket betød at jeg ikke bad om ordet en eneste gang. Der er dog ikke nogen, der er blevet snydt af den grund, da jeg et langt stykke af vejen kunne tilslutte mig de fleste af de synspunkter, der blev fremført. Der var eksempelvis;

 • -  En sociolog (jeg husker ikke navnet), som på bedste vis gav et billede af hvor meget tid han og hans kone nu havde til at prioritere deres ressourcer til familiens bedste. At modtage Borgerløn havde sat dem i stand til at leve livet i det tempo, som var godt for dem og samtidig blive den dårlige samvittighed kvit. Den samvittighed, der i dag (uden UBI) fortæller os, at hvis ikke vi løber spidsrod de fleste af døgnets timer og hvis vi modtager offentlige ydelser, så er vi ikke mønsterborgere.

 • -  Der var digteren Henrik Nordbrandt, som fortalte om livet som kunstner, hvor man er afhængig af stipendier m.m. og hvor glad han ville have været for, at få borgerløn og dermed slippe fri af den føromtalte kollektive dårlige samvittighed.

  Heldigvis var det ikke alle, der overholdt konferencens præmis, for så havde vi ikke fået førstehåndsfortællinger fra 3 langtidsledige fra Kalundborg Kommune, hvor man indenfor de nuværende givne rammer har kunnet indføre Kontanthjælp uden modkrav. Næsten en borgerløn. Det var godt at høre, hvordan disse mennesker var kommet i gang med deres liv igen og havde fået kræfter til, at vælge dét, der er rigtigt for dem i stedet for, at blive sendt på tvangsarbejde eller lignende, for at gøre sig fortjent til at modtage penge fra det offentlige.

  Af andre talere skal nævnes;

  • -  Dennis Kristensen, Forbundsformand for FOA og

  • -  Bente Sorgenfrey, fra FTF
   Som repræsentanter for fagbevægelsen afviste de ikke Borgerløn og mente stadig, at der var plads til dem nu hvor borgerlønnen er indført. De skal så blot forhandle om dét, der ligger over ”mindstelønnen”, som man jo godt kunne kalde Borgerlønnen.

En af deltagerne fremførte, at borgerløn for ham ikke havde noget med løn at gøre, så hvorfor kalde det Borgerløn? Det var mere en rettighed på linje med øvrige menneskerettigheder og derfor synes han at UBI (Universel Basis Indkomst) er en meget mere dækkende betegnelse.

Louise Haag (Proff. v. Uni. i York), viste en del statistikker, ud fra hvilke hun samlet set konkluderede, at det ikke ville give problemer for Danmark, at indføre UBI i den nuværende sociale struktur. Vi behøvede ikke at vente på en skattereform eller en socialreform, da disse elementer blot er med til at udsætte indførslen af UBI. Det er muligt, at hun har ret, dog er jeg personligt af den mening, at hvis UBI skal have en reel chance for at overleve og ikke kun være en lappeløsning, så skal vi have indførslen koblet sammen med en skattereform.

I mellemtiden skal vi reformere os selv og underbygge en udvikling, hvor det er naturligt at respektere og tage hensyn til sine medborgere, uanset dennes evne til, at bidrage til fællesskabet. Vi skal fremelske viljen til at ville deltage, ved at inkludere i stedet for at ekskludere. En accept af mangfoldighed og det faktum, at vi alle bidrager på hver vores måde og at vi alle vil bidrage mere, når livet og respekten for livet er en naturlig indgangsvinkel til løsningen af enhver uenighed.

Konferencen var holdt i en positiv ånd og de fleste legede med på grundpræmissen, hvilket vi også viste ved også at acceptere at glæde og ros skulle vises med jazzhænder viftende i luften i stedet for med klap. Det var svært, for når noget er godt, så skal der larmes lidt, så alle kan høre det.

2018.04.18
Marianne Hammelboe