OleMarkmann.jpeg

Byudviklingsprojekt i Rørvig baseret på bæredygtighed, økologi, bevidsthedsudvikling og vediske principper

Af Ole Osiier Markmann

Jeg har lavet en præsentation af vores byudviklingsprojekt, Vastuhaven i Rørvig, på Youtube.
Vastuhaven er baseret på bæredygtighed, økologi, bevidsthedsudvikling og vediske principper.

Min mundtlige forklaring er understøttet af en en række illustrationer og tekniske tegninger.
Det er resultatet af mange års arbejde og er derfor en stor mundfuld, men vi ville godt benytte denne mulighed for præsentere projektet i alle dets aspekter.

Hvis du ikke er parat til at se det hele, kan du hoppe i videoen ved hjælp af disse tidskoder:

00:00 Præsentation af os og ideen med projektet

02:00 Luftfotos af grunden og hoveddisposition i det oprindelige forslag

07:21 Vandet stiger, og derfor vil vi være nødt til at hæve den grund, vi bygger på

15:45 Den gamle lokalplan og de ændringer, vi har lavet i projektet ud fra de omkringboendes ønsker incl. justering af det rekreative område, som alle vil få adgang til.

21:47 Byggefaserne 1 - 5, så vi begrænser perioden, hvor vi fremstår som en decideret byggeplads

24:00 Hvordan ser det ud udefra, fælleshuse i bebyggelsen og en integreret mulighed for at have sin arbejdsplads, mens man bor i Vastu-projektet i Rørvig.

36:35 Nogle mulige hustyper i projektet

39:50  Links til yderligere information og kontaktoplysninger 

Vi ser frem til fortsat dialog om projektets forskellige elementer.

Med venlig hilsen
Ole Osiier Markmann

-----------------

Dette indlæg er offentliggjort ifølge denne aftale 

Aftale