SundhedKropSind.jpeg

SUNDHED - IDÉER TIL ET SUNDERE DANMARK

Alternativet ønsker et samfund med en helhedsorienteret helbredsforståelse og indsats.. En forståelse for sammenhængen mellem krop og psyke,, og hvordan vores relationer og miljøet i bred forstand påvirker vores velbefndende.. Vi ønsker et samfund,, hvor det hele menneske er i fokus,, hvor færre bliver syge,, fordi forebyggelsesindsatsen prioriteres,, og indsatserne komplementeres af alternative behandlingsformer. 
Vi ønsker at tage udgangspunkt i det enkelte menneskes helbred og trivsel - på tværs af fagspecialer og sektorer.

En del af de sundhedsmæssige problemer,, vi som mennesker kæmper med,, er samfundsskabte.. Mennesker er fx ikke skabt til at sidde i timevis,, ikke skabt til vedvarende stress,, ikke skabt til mange års fysisk nedslidende arbejde, ligesom vi ikke er skabt til at adskille håndens og åndens arbejde og til at sidde isolerede i egne hjem osv. 
Mennesker er skabt til positive fællesskaber. I Alternativet erkender vi, at vi lever i et samfund, der medvirker til at gøre os syge. Af ensomhed, overbelastning eller af mangel på mening i dagligdagen. Vi mener, at de samlede udfordringer bør føre til løsninger og svar,, der er langt mere nysgerrige og helhedsorienterede end tilfældet er i dag.

Derfor har vi udviklet en række vigtige forslag,, som har til formål at styrke vores alle sammens sundhed og mentale trivsel.
Forslagene retter sig både mod kommuner, regioner og stat.

Vi håber, I vil læse det med stor interesse..

Kærlig hilsen
Alternativet

 

Læs forslag