100OkoSkilt.jpeg

Alternativ tilgang til turismen

Grønt håb, Lokale fødevarer, Økologi, Indlicitering, Iværksætteri, Erhverv

 

Eftersom Odsherred jo er en af landets største sommerhuskommuner, er det oplagt at kigge på mulighederne for at udvikle vores turisme i en mere grøn og bæredygtig retning. Det vil vi gerne arbejde for i Alternativet, for som vi ser det, kan vi både få mere og bedre turisme, hvis vi tænker os om. 

Et af de første og nemmeste steder at sætte ind, er at indføre affaldssortering for sommerhusene i lighed med den, der gælder for de fastboende. Affald er en ressource, der skal sorteres, hvilket mange af vores sommergæster allerede vil være vant til hjemmefra. Det er derfor ikke besværligt for dem, det er heller ikke nogen stor eller dyr omlægning, til gengæld vil effekten af den hurtigt kunne mærkes. 

Mange af sommerhusene bliver brugt hele året, uden egentlig at være isoleret til det. Det bør der rettes op på, ligesom det vil være en gevinst for miljøet, hvis flere får mulighed for, eller kan inspireres til, at opsætte solceller, solpaneler og f.eks. muldtoiletter.

Odsherred hele året

Det er vores drøm at udvikle en økologisk turisme, der giver vores gæster et måleligt sundheds-boost efter et ophold i Odsherred med al den økologiske mad og friske luft, vi har til overflod her. I den forbindelse vil det være nærliggende at invitere sommerhusejerne med i lokale, økologiske indkøbsfællesskaber, så de også kan nyde godt af Odsherred derhjemme. Det vil knytte vores sommerhusejere og andre gæster endnu tættere til området, og vi tror på, at det på længere sigt vil gavne bosætningen.

Samkørsels- og blafferordninger er andre gode og grønne tiltag, som det kan betale sig at involvere turisterne i. 
Geoparken kan udvikles et sted, hvor man lærer at leve bæredygtigt og er med til at udvikle fremtidens løsningsmodeller.
Endelig kan området omkring Rørvig og Klint blive et helseområde for turister, der ønsker at gå de alternative og holistiske veje til et bedre helbred.   

Grøn, grønnere, grønnest

I Alternativet mener vi ikke, at der skal bygges tættere på kysterne. Vi vil tværtimod gerne beskytte vores kyster. Vi synes, det giver meget mere mening at tiltrække turister med en bevidst grøn politik, der passer på alle de værdier, som de fleste jo netop kommer for at opleve og nyde godt af. 

Økologi, klima, miljø og bæredygtighed – vi kommer ikke udenom det. Alle erhverv er nødt til at indtænke disse parametre i deres fremtidige produktion, og det gælder også turisterhvervet. Vi tror til gengæld på, at det vil skabe en kæmpe merværdi for turistområdet, efterhånden som vi kan markedsføre Odsherred som grøn, grønnere, grønnest. Så jo før vi kommer i gang des bedre.