FEB.jpeg

Årsberetning Odsherred 2017/18

Grønt håb, Demokratisk håb, KV17, De 3 bundlinier

 

PROLOG: Alternativet har 71 medlemmer fra Odsherred. Det er en lille nedgang i forhold til sidste år, men stadig flot i forhold til andre lokalafdelinger. 290 har liket og følger vores facebookside. 432 stemte på os til kommunalvalget.

Dette år i Alternativet Odsherred har i høj grad stået i det nyligt afholdte kommunalvalgs tegn. Som alle ved, opnåede vi desværre ikke valg til kommunalbestyrelsen. Vi manglede 280 stemmer i valgforbundet med A + O. Det var naturligvis en skuffelse, men vi kan alligevel pege på mange gode resultater – og nogle udfordringer. Det vil vi gøre i denne beretning.

 

BERETNING: Da vi afholdt vores forrige årsmøde den 15. marts 2017, havde vi allerede valgt 3 kandidater, nemlig Marianne, Jørgen og Jacob og siden kom Steffen til. Disse har arbejdet rigtig godt sammen og har lagt et stort arbejde i at gøre sig synlige med nogle gode mærkesager og tilkendegivelser. 

 

Vi i bestyrelsen og det øvrige bagland, som bl.a. tæller Bine, der er aktiv i Storkredsen, Ruth, der er aktiv i POFO, Alternativets politiske forum, samt Torben, der er aktiv i udformningen af landsorganisationens politikudvikling, har været glade for at kunne støtte op om vore kandidater – og de har været glade for vores støtte og opbakning. I den interne evaluering efter kommunalvalget gav alle fire udtryk for, at de gerne vil fortsætte deres arbejde, og de udgør derfor nu et ’kommunalpolitisk udvalg’, som den kommende nye bestyrelse skal godkende et kommissorie for.

 

Inden forrige årsmøde havde vi også gennemført en politikudviklingsproces på basis af det visionsspil, som var et resultat af arbejdet i den nu hedengangne visionsgruppe. Vi havde sat os ind i kommunens tiltag og politik på forskellige udvalgte politikområder og på det grundlag formuleret vores egen politik med konkrete forslag. Disse formulerede vi som en række mærkesager. En medlemsundersøgelse i februar 2017 prioriterede mellem dem, så vi stod klar med i første omgang 10 mærkesager. Disse blev fordelt mellem kandidaterne, sådan at disse siden kunne fremføre dem både i blogindlæg og i indlæg på vælgermøder. Mærkesagerne kom også med i den folder, vi fremstillede for at præsentere vore kandidater – en folder, der senest blev opdateret i oktober.

 

På selve årsmødet diskuterede vi om vi skulle satse på at gå i valgforbund eller om vi hellere ville stå uden for. Der var flertal for at stå uden for, men da kandidaterne indledte deres politiske arbejde og mødtes med flere repræsentanter fra de øvrige partier, fik de hele tiden at vide, at chancerne for at blive valgt ind ville være mikroskopiske, hvis ikke vi var en del af et valgforbund. Derfor blev punktet taget op igen på det ekstraordinære årsmøde, som vi afholdt den 24. august 2017. Her fik bestyrelsen bemyndigelse til at indlede forhandlinger med de øvrige partier i kommunen mhp. at indgå i et valgforbund. Også her brugte vi vores mærkesager, som vi bad de øvrige partier om at forholde sig til i ”tip en 13’er”. Det endte som bekendt med, at vi indgik forbund med Socialdemokratiet og Dansk Folkeparti. Dette valg og hele processen frem imod det, har siden været genstand for en del debat og kritik, til dels fordi vi ikke fik kommunikeret baggrunden for dette valgt tilstrækkeligt klart ud. Det vil vi derfor gerne gøre her: Der var generel enighed om at undgå blå blok. Umiddelbart var der derfor 3 muligheder i spil: A+O, F+Å eller B. O var naturligvis kontroversiel. Vi tog en snak med Steen Egede, som betonede at DF Odsherred var sin egen herre i forhold til deres landsorganisation. DF Odsherred var ét af de få partier, der stemte imod da kommunen vedtog at bruge round-up i ukrudtsbekæmpelsen. De er gået aktivt ind i projekter med socialøkonomiske virksomheder. De er fortalere for et 100 % økologisk Odsherred. Af alle partier svarede de mest positivt på vores mærkesager. Vores vurdering var, at DF Odsherred målt på praksis og natursyn, bestemt var en relevant partner for Alternativet. Det spillede bestemt også ind, at vi var positivt stemt over for borgmesteren, der tilsyneladende ingen problemer havde med at samarbejde med DF og samtidigt virkede oprigtigt glad for, at vi kom med ind i samarbejdet.

 

Forløbet afslører måske en kommunikationsbrist mellem en ’inderkreds’ af aktive, der ligger inde med særlig viden og særlige oplysninger om aktuelle forhold, og så de ’menige medlemmer’, der vurderer ud fra andre kriterier. I bagklogskabens lys burde vi måske have spurgt os selv, om vi kan være partnere med et parti, der har et fordømmende menneskesyn over for muslimer, også selv om de har et fornuftigt syn på mange andre ting? Det er også værd at bemærke, at havde vi i stedet været i et valgforbund med F og Ø, så skulle vi kun have haft 220 stemmer ekstra frem for de 290 i valgforbundet med A og O. Men det er selvfølgelig spekulationer.

 

Valgkampagnen spidsede ordentligt til efter sommerferien frem til valget. Vores hjemmeside kom op at stå som supplement til den allerede etablerede facebookside og -gruppe, og begyndte snart at indeholde vægtige blogindlæg om vores politik og holdninger til aktuelle sager. Vi skrev læserbreve, deltog i rigtig mange vælgermøder, var aktive på Folkemødet (se senere), vi deltog på Geoparkfestival og Mørkøv Kræmmermarked med vores nyindkøbte partitelt, Jørgen og Marianne tog ”en svøm med din kandidat”-tur i bølgerne, kandidaterne fik taget billeder til valgavis og plakater, vi besøgte Lundbeck A/S for ved selvsyn at tage forholdene i øje, vi hang plakater op, vi indledte en ’facebook-fest’, hvor vi lagde to nye oplæg op hver uge og bad vor medlemmer om at like og dele, kandidaterne gav interviews med lokalpressen, vi var involveret i Økologisk Odsherred konference 23.9 mmm. Det var en hektisk tid, hvor ikke mindst vore kandidater blev trukket igennem medie- og valgmøllen, med alt hvad det indebærer af både positive og negative erfaringer. Især Jacob som vores presseansvarlige var udsat for ubehagelige og næsten personlige angreb fra enkelte journalister. Mange af os havde følelserne uden på tøjet i denne periode og der røg vist nogle finker af fadet og trådt nogle ligtorne. Men vi må give alle vores fire kandidater en stor ros for at holde sammen og stå det igennem med oprejst pande. Ingen gik i vrede eller ned med stress! Tværtimod lykkedes det til sidst at få pressen til at forstå, at vi IKKE havde en spidskandidat, men at alle 4 stod som sideordnede.

 

Visionsspillet – eller prioriteringsspillet, som en ny tværpolitisk udgave, udviklet til Folkemødet, kom til at hedde – fortjener en særskilt omtale. Peter, som er hoveddrivkraften bag spillet, indgik i den arbejdsgruppe, der skulle forberede ’det politiske telt’ til Folkemødet den 16. september. Det lykkedes ham at få alle de andre partier med på at bruge spillet (samt en dilemma-quiz) til Folkemødet, sådan at flere af dem deltog i de workshops, vi arrangerede for at uddanne de nødvendige facilitatorer. Således er spillet blevet et fælles tværpolitisk redskab til at udvikle politik i Odsherred. Spillet er også blevet ’opdaget’ af mange andre lokalafdelinger i landet og kan betragtes som vores største eksport succes til dato!

 

Spændingen blev udløst den 22. november, hvor det relativ tidligt blev klart, at vi desværre ikke vil få en repræsentant i kommunalbestyrelsen denne gang. Vores ’allierede’ i valgforbundet trøstede os ved at tilbyde, at de gerne vil fremsætte forslag for os i byrådet, ligesom vi blev stillet enkelte udvalgsposter i udsigt i diverse offentlige udvalg, hvor vi gerne ville sidde med i bestyrelsen. Desværre blev der alligevel ikke plads til os nogle steder, hvilket er skuffende. Til gengæld fandt flere af vore formuleringer ind i den konstitueringsaftale, som blev indgået af et stort flertal i den nye kommunalbestyrelse – så lidt indflydelse har vi da haft. Vi kan også prale af, at ledelsen på Lundbeck efter vores besøg på vores opfordring har valgt at indgå i dialog med de kritiske naboer.

 

Siden kommunalvalget har vi ikke mindst brugt tiden på at evaluere forløbet. Vi har afholdt en intern evaluering mellem bestyrelse og kandidater, vi har gennemført en medlemsundersøgelse (med 29 besvarelser) og vi har afholdt en ’nytårskur’, hvor medlemmerne kunne fremføre deres spørgsmål og vurderinger.

Årsagerne til den mislykkede repræsentation i kommunalbestyrelsen er blevet diskuteret, og her er ikke mindst peget på for få kandidater til at dække alle lokalområder i Odsherred, politiske udmeldinger, der kom til at fremstå lidt for spredte og strittende, da vi prøvede at kommentere igangværende sager i stedet for at forfølge vore egne, et til tider lidt anstrengt forhold til lokalpressen, afsmitningen af dårlig omtale af begivenheder i Alternativets Christiansborgafdeling, samt ikke mindst at vi var i valgforbund med DF, som gjorde sig uheldig bemærket op til valget.

 

Vi har forsøgt at kommunikere meget med vor medlemmer og borgerne i kommunen, ikke mindst via hjemmeside, fb-side og nyhedsbreve. Vores Youtubekanal har 42 videoer, der tilsammen blev vist 2.291 gange i 2017. Jacobs grundlovstale til bierne blev vist live på facebook af Altivisten. Vi havde over 60 besøgende på Geoparkfestivallens sÅppetelt. Siden vi ikke fik tilstrækkelig mange stemmer, undrer vi os alligevel over, om vi ikke nåede bredt nok ud, så flere fik kendskab til, hvad vi står for.

Det positive er, at vi som nybegyndere i det politiske spil har lært rigtig meget. Mange af os har fået et meget større Indsigt i det lokale politiske arbejde og en konkret viden om kommunen. Vi har fået erfaringer, både med at arbejde strategisk (at se sammenhænge og helheder, at vurdere og prioritere, at opbygge relevante relationer etc) og taktisk (at håndtere pressen, at tænke over sin fremtræden etc).

 

Vi er kommet på Odsherreds politiske landkort, hvor vi bidrager positivt med en ny politisk kultur. Vi har fået meget ros for vores åbne og seriøse indstilling, hvor vi indgår i tværpolitisk arbejde på nye måder (visionsspil, gæsteblog) og konsekvent henviser til alle tre bundlinjer. Er vi ikke nået bredt ud, er vi i hvert fald blevet kendt blandt den forholdsvis lille kreds af politisk aktive, der udgør det politiske landskab i Odsherred. Det burde komme os til gode fremadrettet.

Vi har også foretaget medlemsundersøgelser om mærkesager og evaluering. Men vi har ikke gennemført PoLa’er eller lignende i perioden. Som i alle andre partier er vi stadig en lille flok Tordenskjolds soldater, der driver værket – og formulerer politikken. Udfordringen er at involvere flere i den demokratiske samtale. Allerede i forrige beretning nævnte vi, at vi kunne bruge nogle flere fantastiske fester og flere hjertegribende debatmøder.

 

EPILOG: Tiden er inde til at tage nogle nye skridt i retning af borger- og medlemsinvolvering. Det voldsomme fokus under valgkampen for at få VORES budskab UD skal suppleres med fokus på, hvordan vi får borgernes og medlemmernes behov og ønsker IND i politikken. Hvordan vi komme mere i den retning vil vi gerne starte op på dette årsmøde med en debat.