4Kandidater.jpeg

Brug budgettet til grøn omstilling og demokratisk håb

Lokale fødevarer Økologi Ældre medborgere Grønt håb Demokratisk håb Indlicitering

Vores kandidater har svaret på spørgsmål om kommunens budget

 

Spm. 1: Hvor stor skal det økonomiske råderum være i 2019? 

Svar: Råderummet i 2019 skal øges fra det nuværende niveau både fordi demografien forskriver en ældre befolkning og forudsigelserne siger også, at flere af disse ældre vil lide af demens. 

Og vi ønsker ikke et lavere service niveau end det nuværende, måske nærmere tværtimod. 

Vi skal samtidig investere i vores unge og vi skal derfor bruge penge på at forbedre skoler og børnehaver, så at vi sikrer vores unge den bedst mulige fremtid. 

Odsherred økonomiske råderum skal bruges til at plante grøn omstilling og demokratisk håb!

 

Spm. 2: Hvordan vil du finde disse penge i budgettet?

Svar:  Alternativet vil gå ind i budgetforhandlingerne med åbent sind, indstillet på ikke at bruge lånte penge, men operere på de givne statslige forudsætninger. 

Vi mener dog samtidigt, at der skal nogle nye mere fair aftaler til imellem kommunerne og regeringen omkring bloktilskud og udligninger. 

Vi vil arbejde for, at der ikke skal være så store forskelle på, om man bor i en rig kommune eller en fattig kommune. Menneskelig trivsel og positiv udvikling skal være en selvfølge i Danmark uanset hvilken kommune man bor i.

Vi ønsker en omlægning til økologisk landbrug og en større satsning på anvendelse af lokale producenter som leverandører til kommunens køkkener og lign. 

Det vil hurtigt gavne den lokale økonomi og dermed give et større skattegrundlag. 

Vi vil ligeledes udnytte ressourcer i lokalsamfundene, der idag er "sovende" (forstået som ikke identificeret endnu). 

De kan vækkes ved indlicitering af forskellige kommunale kerneopgaver, der måske løses bedst lige nøjagtig der, hvor de er.  

Vi vil kræve gode lederegenskaber af Kommunale ledere med personaleansvar. Ledelse efter parolen mere tillid mindre kontrol, vil skabe trivsel og overskud samt hensigtsmæssig opgaveløsning til færre penge (mindre sygefravær og færre systemer).

 

Et budget er altid udtryk for nogle prioriteringer, og her vil Alternativet prioritere pleje, naturbeskyttelse, uddannelse og infrastruktur. 

 

Samtidigt ønsker vi et mere gennemsigtigt og gennemskueligt budget forløb, så lokalsamfundene kan bidrage til prioriteringerne. 

Vi tror grundlæggende, at tager kommunen ordentligt ansvar for sine kerneområder og til gengæld lægger flere områder ud til borgerne, vil den få en levende lokal økonomi at skabe noget sammen med.