3B_Indikatorer.jpeg

De tre bundlinjer – et spørgsmål om balance

Grønt håb, Lokale fødevarer, Økologi, Demokratisk håb, Mere tillid mindre kontrol, Indlicitering, Iværksætteri, De 3 bundlinier

 

I Alternativet taler vi altid om de tre bundlinjer, den sociale, den miljømæssige og den økonomiske. Det gør vi, fordi det kan betale sig at investere i mennesker og i vedvarende, bæredygtige initiativer, og derfor mener vi også, at Odsherred kommune fremover skal tænke på alle tre bundlinjer, uanset hvilke projekter, der investeres i.

Vækst har i mange år været politikernes yndlingsord, og det er da fint nok at tænke vækst i økonomi og BNP, men vi hejser nu først flaget, når virksomhederne samtidig skaber nye velfærds- og miljørigtige løsninger, så vi ender med et positivt resultat på alle tre bundlinjer. For bæredygtighed og socialt ansvar er blevet et konkurrenceparameter i sig selv. 

Kommunen kan gå forrest

Odsherred kommune kan aktivt være med til at skubbe udviklingen i den rigtige retning. 

Hvis vi beslutter at holde vores offentlige arealer ukrudtsfrie uden at bruge gift, får vi et plus på miljøsiden og er samtidig socialt og økonomisk med til at skabe flere meningsfulde jobs. 

Går kommunen over til at indkøbe lokale, økologiske varer til køkkener og kantiner, vil det være en stor gevinst for vores miljø og grundvand, ligesom det vil sikre større biodiversitet med flere blomster, insekter, sommerfugle, harer, agerhøns og rovfugle. Igen vil det give flere meningsfyldte jobs, og på den økonomiske bundlinje vil det betyde, at pengene havner i lokale lommer fremfor at blive sendt videre til en kemisk industri, der har scoret kassen alt for længe.

Man kan også forestille sig, at vi slipper skolerne fri og dropper målstyring og karakterræs, men til gengæld kræver, at de får et positivt klimaregnskab, der involverer lærere og elever. Så er vi allerede godt i gang med at opdrage næste generation til at blive klimabevidste samfundsborgere og får desuden flere institutioner med positivt klimaregnskab, flere meningsfulde jobs og en økonomisk besparelse på den kontrol, der ikke længere er brug for. 

Det er indlysende, at den dag, hvor kommunen selv går forrest og helhjertet efterlever de tre bundlinjer, hver gang vi starter nye tiltag, bliver det nemmere at stille krav til de leverandører og underleverandører, vi handler med, så vi sikrer, at de også lever op til et socialt og bæredygtigt ansvar. 

Vi kan f.eks. kræve, at de virksomheder, kommunen samarbejder med, tager et socialt ansvar ved at ansætte lærlinge, kontanthjælpsmodtagere og flexjobbere til glæde for den enkelte, der mærker, at der er brug for ham eller hende, og til gavn for hele Odsherred, der får flere i beskæftigelse.

 

Målsætningen er klar

Den overordnede målsætning er selvfølgelig at skabe en kommune i balance. En kommune, hvor vi har de gladeste medarbejdere, borgere og turister i Europa, fordi vi både tænker på og investerer i de mennesker, som bor, arbejder og holder ferie i kommunen. 

Målsætningen er at være en kommune, der viser tillid til sine medarbejdere, giver dem medindflydelse på eget arbejde og værdsætter dem efter fortjeneste. En kommune, hvor de borgere, der har brug for hjælp og støtte, selvfølgelig skal have det, en kommunen, der øver sig i at lytte – også til de svageste. 

Endelig vil vi gerne have en kommune, hvor vores turister mærker, at de er velkomne. Vi skal ikke alene have en tydelig skiltning af, at gæsterne nu befinder i Geopark Odsherred, vi skal også fortsat sikre et bredt udbud af overnatningssteder, natur, kultur og kulinariske oplevelser, og selvfølgelig gøre det bæredygtigt med så meget økologi som muligt.

For jo bedre vi passer på og behandler vores turister, jo flere ambassadører får vi ude omkring til at fortælle andre, hvor dejligt, der er i Odsherred. Det kan kaste flere lokale jobs af sig, og er også med til at gøre vores kommune til et socialt og livligt område om sommeren.

Det korte af det lange er, at har vi i Odsherred en officiel dagsorden, der sætter mennesker, miljø og bæredygtighed i frontsædet, tiltrækker vi også bæredygtige virksomheder til vores område og skaber trivsel blandt borgerne. 

Derfor vil vi i Alternativet i Odsherred altid tage udgangspunkt i de tre bundlinjer og forsøge at påvirke alle beslutninger i retning af at indeholde så mange af dem som overhovedet muligt.