GaesteblogMarianne.jpeg

Flere pædagoger til daginstitutionerne i Odsherred

Mere tillid mindre kontrol, Uddannelse, KV17

 

Ifølge Altinget har 8 ud af 10 kandidater til Kommunevalget KV17 sagt ja til loft over antal børn pr. pædagog og det skal ikke være nogen hemmelighed, at jeg er en af dem.

Vi skylder vores børn den bedste start i livet også i Odsherred. Aternativet vil tilføre flere ressourcer til daginstitutionerne, så det er muligt at opretholde en fornuftig mindstebemanding. Mindstebemanding er i henhold til. Alternativets anbefalinger, som er baseret på forskning inden for området;

  • Tre medarbejdere til børnegrupper på 10 i vuggestuer og 20 i børnehaver.

  • Afskaffelse af alenearbejde med en børnegruppe

  • Tre medarbejdere pr. børnegruppe seks og fire timer dagligt i hhv. vuggestue og børnehavegrupper

Finansieringen af disse krav skal komme fra en fladere ledelsesstruktur og mere medbestemmelse. Mere tillid mindre kontrol.

Daginstitutionerne skal have mere frihed til at skabe en god arbejdsplads med gode ledere, som ved, hvordan man tager hånd om mobning, både imellem voksne og børn. Der skal være nultolerance til mobning i vores skoler og daginstitutioner, og god ledelse er en nøglefaktor, hvis vi skal have glade pædagoger og glade børn. Det betyder mindre sygefravær og tiltrækning af børnefamilier til området.

Det er vores børns dagligdag, det drejer sig om, og det vi kan give dem af styrke i livet i dag, det kommer tifold tilbage i fremtiden, hvor vi kan nyde, at flere børn er blevet skønne voksne, der kan tage vare på sig selv og indgå i kreative og produktive sociale sammenhænge.

Kærlig hilsen
Marianne Hammelboe
Byrådskandidat, Odsherred