GaesteblogMarianne.jpeg

Gør noget ved bofællesskaber

Mere tillid mindre kontrol Ældre medborgere

 

Hvad vil Alternativet bakke op om?

På landsplan vil vi arbejde for, at kasse- eller silotænkningen ophører. Det skal ikke kunne betale sig, at tænke i sygdom, men derimod i sundhed. Og det skal ikke kunne betale sig, at skubbe det medmenneskelige ansvar samt det økonomiske ansvar videre nedad i systemet.

I Odsherred har vi brug for flere aflastningspladser, uanset om vi får elimineret silo-tænkningen eller ej. 

Grønnegården er det plejecenter i kommunen, der har flest aflastningspladser, men da flytning af borgere imellem aflastning og eget hjem eller til plejebolig bliver kompliceret af jura, medfører det ofte, at et ophold på en aflastningsplads kan trække ud i halve og hele år. 

Flere aflastningspladser giver mulighed for mere fleksibilitet og det vil også give mulighed for, at samle aflastningspladserne ét sted. Det er en fordel, at aflastningspladserne adskilles fra de permanente pladser, da ressourcebehovet er forskelligt og varierende. 

Vi har også brug for specielle plejehjemspladser til demente borgere, da andelen af seniorer, som udvikler demens også er stigende. 

  • I 2012 havde Odsherred 692 boliger til senior borgere, hvoraf 15 var midlertidige (aflastning) og 26 var forbeholdt demente. 2 af aflastningspladserne var plejehjemspladser (ikke boliger). 
     
  • I 2016 var der 687 boliger til senior borgere, hvoraf 15 var midlertidige (aflastning) og ingen (som i 0) var forbeholdt demente
    (kilde: Danmarks Statistik).
     
  • Årsagen til at kommunen har færre plejeboliger i dag, er at man har valgt at sige, at borgeren (dement eller ej) har bedst af, at blive i egen bolig, så længe som muligt. Dette stiller store krav til hjemmehjælpen og giver mange frustrationer i forhold til omsorgen for demente borgere.

Vi vil derfor bakke op om, at der bygges nye senior bofællesskaber, hvor de aktive og raske seniorer kan være med til, at opbygge og vedligeholde egne boliger samt eventuelt varetage omsorgsopgaver for de mindre raske seniorer. 

Vi vil i den sammenhæng introducere begrebet ind-licitering i modsætning til ud-licitering. 

Organisatorisk og strukturelt vil vi lægge vægt på, at der indenfor omsorg- og sundhedsområdet tilstræbes en ledelsesform, som er baseret på tillid og som søger, at minimere behovet for kontrol.

Vi vil lægge vægt på, at opgaverne indenfor senior- og handicap pleje defineres realistisk og at der på denne baggrund tilføres de nødvendige ressourcer. 

Opgavernes art og omfang skal hænge nøje sammen med det ansvar og de kompetencer, der kræves af administrative hænder såvel, som varme hænder.