GaesteblogJacob.jpeg

Grundlovstale for bier

Grønt håb Lokale fødevarer Økologi

​​​​​​Jacob Antvorskov holdt sin grundlovstale 2017 for flere hundrede tusinde tilhørere. De fleste var bier.  

 

Kære Bier

Tillad mig lige at lave en lille indledning til de væsner uden vinger som er mødt op her i dag.
Det var jo slet ikke meningen at I skulle komme til dette arrangement, men det kan da helt sikkert vise sig at der er nogle ting I kan få med hjem selvom I altså ikke er målgruppe for arrangementet.

Der er meget vi kan lære af bier. –og også nogle ting de kan lære af os.
Som planteædere er vi helt afhængige af biernes hjælp til bestøvning, men bierne er også blevet afhængige af os. Det er sket fordi vi generelt betvinger og bearbejder naturen.
Det er vigtigt at vi ikke går så langt over stregen at de gør oprør og nedlægger arbejdet.
Jeg kan fortælle Jer at ingen anden samfundsgruppe ville finde sig i at se så mange basale rettigheder truet!
Jeg tænker at bierne IKKE har gjort oprør fordi de er vant til megen underdanighed og stramt styret disciplin.
Derfor skal jeg også lige nævne for Jer, at det kan være forbundet med en vis risiko at være tilhører her i dag.
For hvis bier vælger at gøre oprør, så bliver det ikke som de små selvmords-aktioner vi kender fra hvepse.
Nej: Det bliver som store koordinerede angreb med utallige stik til følge. Disse skal vi frygte og de kan være dødbringende. MEN: Det er intet imod hvad en arbejdsnedlæggelse vil betyde for vor planet som kan ende gold og ufrugtbar.
Nå, efter denne opmuntrende forklaring og introduktion, vil jeg byde velkommen til såvel bier som mennesker og erklære Grundlovsmødet for åbent.

Kære bier…
Jeg håber I vil give Jer tid til at lytte, selvom jeg ved at I har haft en lang og trættende arbejdsdag ude i felten. Nu er dagen snart slut og jeg ved at I vil sætte Jer til rette i Jeres bolig efterhånden som solen slipper sit tag på dagen.
Jeg håber I forstår at vi der er mødt frem her i dag vil Jer det allerbedste. Vi kan godt forstå hvis I er lidt mistroiske, for I har sandelig oplevet mange overgreb fra mennesker.

Talen her er skrevet i samarbejde med Byrådskandidat Mona Kjærulff Hansen fra Gladsaxe. Hun sørger for at bierne på Østsjælland også hører det gode budskab: "At der er en grøn omstilling på vej, og at der kommer mere biologisk mangfoldighed, mere biodiversitet (om man så må sige), og langt færre skadelige stoffer i Jeres (og i menneskers) mad.

***

I tilhører en af de allermest udsatte grupper i vores samfund. Jeres helt basale rettigheder overtrædes dagligt, og I trues på Jeres eksistens af sprøjtemidler, biologisk enfoldighed og menneskets hårdhændede fremfærd mod naturen.
For nylig har polske forskere fundet 57 forskellige sprøjtemidler i bier. -og alt tyder på at sprøjtemidler er medvirkende til den store tilbagegang i bestanden af bier.
Hvis det kan trøste Jer, så er problemet meget større hvis man flyver til lande der ligger langt fra os:
I USA er problemet ekstra stort og selv mennesker er begyndt at italesætte biernes uddøen som en krise. Men vi må beklage på menneskehedens vegne. Vi er ikke gode til at bruge ny viden, så der vil gå nogle år før vi indser at mange sprøjtemidler kan give bagslag.
Men mit budskab er at der er ændringer på vej og at vi der er samlet her vil hjælpe Jer dag for dag, vingeslag for vingeslag.

Især vilde bier og solitære bier har svære kår.
-og alene det forhold at mordvåbnet ”fluesmækker” i årevis har været lovligt til salg i enhver isenkram-butik er dybt kritisabelt. Våben bør ikke være så let tilgængelige.
Det er klart at man kan blive slået ihjel på mange måder. Ting som foldede aviser og biler dræber også en del bier. Den slags sker. Men når våben er så let tilgængelige i almindelige butikker, så skaber det en stemning af at det er OK at ha’ dem.
Det ender jo med at børn tager fluesmækkere med i skole!
De sidste par år er automatiske elektriske insektdræbere blevet almindelige. Jeg er blevet bedt om at fortælle Jer at de primært er rettet mod myg. Men jeg ved at I har problemer med dem, og at en del gode arbejdsomme bier ikke kommer hjem efter mødet med en sådan terror-enhed.

Det bringer minder om dengang der var automatiske våben på Berlin-muren. Indimellem blev et menneske lokket af det skinnende blå lys på den anden side af muren. Men når man kom tættere på lyset og kravlede over muren og over, så blev man forsøgt myrdet af et automatisk maskingevær.
I alternativet beklager vi at mennesket ikke er så god til at lære af sin egen historie. Vi er kede af at meddele at der i USA arbejdes på at bygge en ny mur. Den er dog ikke planlagt med automatiske våben, men vi ved jo at den ikke vil virke, så hvis tankegangen fortsætter så er næste skridt at sætte automatiske våben på den. Det er pinligt og skammeligt, men gode kræfter arbejder på at få det ændret.


Mennesker og bier er ikke ens, men der er meget vi kan opnå hvis vi samarbejder og meget vi kan lære af hinanden.
Jeres sammenhold og samarbejdsevner og måden I deler hjem og opgaver på ville kunne gavne det vi i Alternativet kalder ”Den sociale bundlinje”.

Jeres Ressource-optimering og den bæredygtige produktion ville virkelig kunne gøre noget for det vi kalder den ”Økonomiske bundlinje”.
Når mennesker producerer, lever og forbruger skaber de utroligt mange affaldsprodukter som de slet ikke overvejer at bruge. Med brug af den ”Cradle to Cradle”-tænkning som bier mestrer, ville man kunne opnå en langt mere profitabel produktion
Der er også mange mennesker som forsøger at skabe produkter med kort levetid eller produkter udfra halvdårlige råvarer. Det går næsten altid galt.
Mange mennesker kan lære af Jer bier at en god og ren råvare er kernen i et godt produkt, og på den måde få meget mere for det de laver.

Faktisk kendetegner det bier at de har overskud på de 3 bundlinjer som Alternativet arbejder udfra: Den økonomiske bundlinje, den Bæredygtige bundlinje og den sociale bundlinje.

Men I kan også lære af os: Vi har hørt at en typisk arbejdsbi dør efter bare 6-8 uger. –og at det ofte er udmattelse de dør af. Det lyder helt grotesk. Derfor vil vi godt foreslå Jer at nøjes med en kortere arbejdsuge. 37 timers arbejdsuge vil givetvis få Jer til at holde meget længere. I Alternativet foreslår vi endnu kortere uger, så I får mulighed for at flyve lidt ud i verden og se Jer om og få ny inspiration, opkvalificere Jer, så den sociale mobilitet øges, og måske opbygge et socialt netværk og lave noget med dem I holder af.
Vi fra Alternativet mener også at Jeres system er alt for stramt og at en misforstået socialisme råder hos Jer.
Tillad os at anbefale at I indfører privat ejendomsret og i højere grad lader den enkeltes indsats komme den enkelte til gavn.
Vi ved godt at disse ideer   er  lidt vilde, men måske skulle I prøve det. Det vil gavne Jeres livskvalitet og helbred og Jeres levetid.

Når det kommer til ligestilling, ved jeg at I synes I er langt foran. Men i Alternativet mener vi at I er gået alt for vidt. Ligestilling handler jo ikke om at kvinder skal bestemme meget mere, men om at kønnene skal være lige. Her vil vi opfordre Jer til at regulere Jeres regler og normer så dronningens (og dermed monarkiets) magt indskrænkes.

På en dag som i dag får det os til at tænke over grundlovens ord om ”Indskrænket monarki”.
Det har egentlig altid passet mig ganske fint da vi så netop ikke får ”bi-lignende tilstande”
Men Måske er det på tide at vi får indskrevet ord som "demokrati" og "menneskerettigheder" i Grundloven? 
De står der faktisk ikke, selvom de vel er essensen af hele loven

 

**Jeg har bedt mine venner balndt mennesker om forslag til denne tale.
-afgifter på græsslåmaskiner og momsfritaglese til køb af le?

Vi ved jo at det er priviligerede der møder op til Grundlovsmøder.
Sådan  er det også i dag: I ér jo priviligerede. Morten som har opsat bistaderne, sørger godt for Jer, og I har et stærkt sammenhold.
Langt værre står det til for  de vilde bier og de solitære bier (som bor alene).
De er helt afhængige af gode levesteder og en varieret og mangfoldig natur.
Her er det særligt interessant at denne tale holdes både i Vallekillde og i Gladsaxe: Først og fremmest er dette et hip til bymennesker: Deres tiltagende asfaltering og bebyggelse af vores planet, er bestemt IKKE befordrende for mangfoldig natur med føde til bier året rundt og gode steder at bygge bolig.
Enhver solitær bi har et familiemedlem der er blevet dræbt i territorial-stridigheder med et menneske. –det omvendte er sjældent tilfældet.

Der er også problemer på landet, hvor markerne strækker sig milevidt og er golde steder. Både ifht bolig og føde. Ja, ja, vi har lige haft nogle uger med raps-blomster, men enhver bi ved at det kan være dødeligt hvis hele stadet arbejder i en mark der lige er blevet sprøjtet.
For nylig har polske forskere fundet 57 forskellige sprøjtemidler i bier. -og alt tyder på at sprøjtemidler er medvirkende til den store tilbagegang i bestanden af bier.

Både i by og på land har folk haver. Steder hvor de mener de kan møde den ÅH så skønne natur. Men begge steder er haverne primært golde ørkener af græs hvor enhver smuk blomst sprøjtes, hakkes og slås væk.

I Odsherred kommune er man nu igen begyndt at sprøjte med midlet Topgunn.
Det er en ærgerlig beslutning som bør omgøres i en fart. Det handler ikke kun om om dettte middel er farligt for bier, men mere om dét at man køber og bruger giftstoffer som en almindelig ting.

Det må gøres bedre.
Derfor har vi købt domænet Insekthotel.dk
-og er på vej med at skabe en oversigt over insekthoteller i hele landet så der altid er et trygt sted at overnatte. – og et sted omkring hvor gode folk arbejder på at skabe varieret føde.

Vild med vilje er et andet initiativ som gode folk har startet.

Jeg har talt med de lokale Venstre-folk som frygter at I bliver vores nye vælgergruppe.
Det er der god grund til, for I er mange.
Jeg har foreslået de lokale Venstrefolk at de holder et summe-møde om hvem der så skal være deres nye kerne-vælgere.
Jeg har også foreslået dem at de fx overvejer de bi-seksuelle, og det har de taget godt imod med et smil. Så vi håber at der på den måde fortsat vil være  lidt balance i regnskabet, selvom det er klart at det bliver nødvendigt at alle der har en grundlovssikret ret til at stemme rent faktisk bruger denne ret.

-og hvis man vil noget med miljø, bæredygtighed, grøn omstilling og en kemikaliefri verden, så bør man bruge sin stemme på dét!

Trods vi menneskers BI-stre måde at behandle Jer på så håber vi at I ikke nedlægger arbejdet, men fortsat arbejder på at skabe en grøn og frodig planet med masser af planter og plante-føde til os alle.
Vi skal passe på planeten. Og leve bæredygtigt. Sammen!
som man siger på engelsK : There is no Planet B og det vil kræve enorme ressoucer hvis vi skal bo på en anden planet. –og vi kan næppe få Jer alle med.

Så lad os arbejde på bedre forhold for Jer.
Lad os sprøjte mindre.
Ha flere eng-arealer
Flere insekthoteller
slå mindre med græsslåmaskine og mere med le.
og lad os lave flere Vild med Vilje –arealer.


Tak for Jeres lydhørhed og tålmodighed.
-både Jer der kom til bens og pr. vinge.