IvanSH.jpeg

Indlicitér!

Grønt håb Demokratisk håb Mere tillid mindre kontrol Indlicitering Iværksætteri Erhverv

LOKALSAMFUND OG INDLICITERING

Alternativets vision er, at civilsamfundet/lokalsamfundene/borgerne skal meget mere på banen, også i forhold til politikudvikling og i forhold til at tage ansvar for de basale behov i lokalområdet.

Det overordnede miljømæssige, sociale og økonomiske ansvar for lokalområdet bør principielt lægge hos lokalsamfundet. Hvad er lokalsamfundet i den forbindelse? Man kan mene, at det er kommunalbestyrelsen, som lokalsamfundets valgte repræsentanter.

Disse har naturligvis en vigtig rolle, men vi kan ikke overlade de principielle beslutninger og ansvaret for at få dem ført ud i livet til disse alene.

Kommunalbestyrelsen bør, ligesom erhvervslivet, være lokalsamfundets hjælpere og udfylde deres særlige roller, som bl.a. indebærer at tage det juridiske ansvar for, at alle får opfyldt deres rettigheder.

Men det er lokalsamfundet, der bør sidde for bordenden og udstikke retningslinjerne på basis af en stadig demokratisk dialog mellem alle parter.

 

Det er måske svært at forestille sig vore dages individualiserede og fortravlede borgere gå ind og tage et sådant ansvar, der rækker langt ud over at sætte et kryds på valgdagen.

Mange gør ganske vist et stykke frivilligt og organisatorisk arbejde, men i praksis er der tale om Tordenskjolds soldater (ressourcepersonerne i lokalsamfundene) og der mangler altid frivillige hænder til de mange opgaver.

 

Det er ikke mindst her, indlicitering kommer ind i billedet. Kommunen skal slippe det økonomiske ansvar for alt andet end deres kerneområder og i stedet føre pengene tilbage til lokalsamfundene (pengene kan jo for en stor del ses som de lokale borgeres samlede bidrag i form af person- og ejendomsskatter).

For disse penge kan lokalsamfund i form fx af socialøkonomiske virksomheder eller 4.sektor-virksomheder overtage ansvaret for specifikke lokale basale behov, som fx sundhedsfremme/pleje, varmeforsyning, basisfødevarer mmm.

Det skal foregå i tæt samarbejde med kommunens professionelle ansatte i en form for ægte samskabelse.

 

Man kan sige, at tankerne om indlicitering både er bagud og forud for vor tid. Bagud, fordi der er mange tråde tilbage til andelsbevægelsen, og forud, fordi vi skal tænke en helt anden form for demokratisk samfundsdeltagelse, end vi er vant til i en tid, hvor borgere primært er blevet (for)brugere.

 

Heldigvis er der mange eksempler fra ind- og udland på nytænkende virksomheds- og samfundsmodeller, hvor lokalsamfundene spiller en meget større rolle, end vi umiddelbart er vant til.