GaesteblogJorgen.jpeg

Sæt skolerne fri i Odsherred

Mere tillid mindre kontrol Uddannelse

af Jørgen Sørensen, byrådskandidat i Odsherred

I Alternativet har vi en klar holdning til hvordan vores skoler skal være. Vi ønsker nemlig at folkeskolerne bliver så mangfoldige som muligt og jeg mener at det er på tide at se på folkeskolerne i Odsherred.

Mere tillid, mindre kontrol skal være vejen frem, og derfor skal ledelsen tilbage til skolelederne på den enkelte skole og lærerne skal have friere tøjler så de bedre kan planlægge og udføre deres arbejde. I den forbindelse skal vi helt klart se på tilstedeværelsespunktet i lov 409. Det vi får ud af at holde lærerne på arbejdspladsen er faktisk, at vi får mindre for kommunens penge. Lærerne er helt færdige efter en dag, hvor de har været på, og de kan derfor ikke yde maximalt lige efter.

I Odsherreds kommune har vi mange dygtige skoler men på trods af det, er der stadig mange unge, der ikke består folkeskolens afgangsprøve. De kan derfor ikke komme i gang med selve uddannelsen. Problemet løser vi bedst, tror jeg, hvis hver skole ud over deres almindelige læringsmetoder tilbyder den enkelte elev forskellige læringsmetoder. Dette sker i samarbejde med de andre skoler i kommunen. Hvis eleven passer sin skole, så er det op til skolerne at finde ud af, hvordan han/hun lærer noget

I den perfekte folkeskoleplan er der mulighed for, at skolerne selv træffer beslutningerne ang. indholdet af hverdagen, de strukturelle rammer for skoledagen og hvilken profil man gerne vil have. Jeg mener at der i Odsherred skal være plads til, at skolerne kan satse på alt lige fra håndværksmæssig, kunstnerisk eller kreativ uddannelse til boglig uddannelse.

Skolerne skal tage udgangspunkt i hver deres skoleretning og læringsmetode, så eleverne fra 7. til 9. klasse kan finde den skole, som passer bedst til deres behov, for der er ikke 2 elever, der er ens. Vi mister/taber mange elever i Odsherred, fordi alle vores skoler i udgangspunktet underviser efter ”den boglige” metode.

I min vilde drøm har vi i Odsherred skoler, der med udgangspunkt i forskellige håndværksfag underviser eleverne i det, de skal kunne. Det praktiseres allerede på mange tekniske skoler, hvor man laver matematik, engelsk og dansk fagrettet og dermed mere brugbart og forståeligt for eleverne. Det forhindrer og udelukker selvfølgelig ikke, at der også skal være mere boglige skoler.

Skolerne er en del af lokalsamfundet, og derfor er det nærliggende at inddrage lokalsamfundet i skolen. Dette kan gøres på mange måder ud fra lokalsamfundets resurser. Det kunne for eksempel være, at man inviterer forældre med forskellig faglig baggrund til at være ”medundervisere” eller bruger de lokale fritids- og lokalforeninger til det, de kan byde ind med. 

I fremtiden skal vi derfor sætte ind på mange fronter. Først skal vi give lærere og ledere på skolerne tilliden tilbage, så de igen føler, at vi stoler på, at medarbejderne gør det rigtige. Så skal vi fjerne Lov 409 fra lærernes skuldre (dermed ikke sagt at vi skal tilbage til før 409, men vi skal gøre loven mere fleksibel, så vores lærere igen kan yde maximalt til glæde og gavn for de elever, som gerne skulle blive klogere). Ja, jeg ved godt, at mange allerede mener, at lærerne har den frihed. Jeg hører desværre, at lederne behandler lærerne forskelligt, så alle ikke har samme vilkår. 

Til sidst skal vi sørge for, at skolerne i Odsherred bruger resurserne fuldt ud bl.a. ved at fortælle hinanden, hvad de kan tilbyde af forskellige læringsmetoder og flytte eleverne efter, hvor de vil få mest ud af undervisningen. Vi skal samtidig gøre undervisningen endnu mere praktisk ved hele tiden at forsøge ikke kun at bruge hovedet men også hænderne.

 

Se Alternativets politiske udspil om en fri skole i hele Danmark ved at trykke på dette link:

 

En fri skole