GaesteblogMarianne.jpeg

Stop silotænkning

Mere tillid mindre kontrol Ældre medborgere

Vi bliver flere ældre og færre yngre borgere i DK

Jo flere senior borgere vi bliver, jo større krav stilles der til samfundets evne til, at skabe rammer, der gør, at vi kan tage os af hinanden. 

Når vi tager os af hinanden, så skal det ske på en menneskeværdig måde og der skal tages hensyn til både de, som kræver pleje og til de, som skal levere plejen/omsorgen.

De fleste af os, vil vel mene, at det er det offentlige, der skal træde til, når en borger ikke kan klare sig selv. Og det er det naturligvis også, men det fratager ikke os andre, familie, venner og andet netværk, fra det medmenneskelige ansvar. Det offentlige skal skabe rammerne, for at plejen kan foregå på en værdig og tilstrækkelig måde. Ansvaret ligger hos os alle. 

D. 31. maj 2017 kunne man på Odsherred Kommunes hjemmeside under Nyheder og presse læse at ”Kommunen er en god arbejdsplads” og at der er fokus på sygefravær og sunde fællesskaber. Kommunens egen 3-i-1 måling havde en svarprocent på 87% og den viste, at 90% af medarbejderne er glade for Odsherred Kommune, som arbejdsplads. 

Dette ville jeg gerne tjekke ved selvsyn og bad om lov til, at komme med rundt i nogle af kommunens afdelinger under omsorg og plejeafsnittet. Det er naturligvis ikke en videnskabelig undersøgelse jeg har foretaget, og min analyse er bestemt heller ikke baseret på objektive iagttagelser.
Men den har alligevel bekræftet Kommunens egen 3-i-1 undersøgelse, for så vidt angår de medarbejdere jeg fik kontakt med.

Mine egne erfaringer fra et langt erhvervsaktivt liv er også blevet bekræftet i det faktum, at det er de små ting der gør forskellen, for om vi kan lide vores arbejdsplads eller ej. Det er basale ting, som samværet med vores kolleger og vores lederes evner til, at fordele og inddrage os på lige fod. Det er den gensidige respekt og det at man mærker, at man gør en forskel. 

Ansvarlig og god ledelse samt uddannede og velkvalificerede medarbejdere er nøgleordene. Dertil skal så lægges politisk vilje til, at skabe rammer, hvor mennesker trives. 

Politisk vilje til, at skabe de rigtige rammer

Alternativet i Odsherred ønsker at skabe rammer, hvor både de ansatte, den administrative ledelse og den politiske ledelse i fællesskab løser Kommunens udfordringer. 

Alternativet ønsker et opgør med kasse- og silotænkning, som kun medfører dispositioner, som ligner ansvarsforflygtigelse. ”Giv aben videre”, det er den leg vi leger med staten og regionerne. Det er en dårlig leg, hvor borgeren i sidste ende bliver den egentlige taber.

De nuværende effektivitetskrav og kriterier for administrative målinger af sundhedssektorens funktioner skal erstattes af kvalitetskrav baseret på medmenneskelig omsorg og forebyggelse frem for helbredelse. 

Resultatmåling skal erstatte den nuværende procesmåling. 

Komplementære behandlingsformer skal inddrages i større omfang, så at vi understøtter en holistisk tilgang til sygdomsbehandling og opfattelsen af sundhed.

Livskvalitet og bæredygtighed skal være de primære faktorer i de målinger og krav, der stilles til behandling og forskning; også indenfor sundhedsområdet. 

Vi må kræve, at de økonomiske dispositioner tager udgangspunkt i borgerens behov og ikke i paragraffer og regelsæt, hvor ansatte eller sagsbehandlere disponerer indenfor hver deres område uden at tage hensyn til helheden.