VurderingOgVision.jpeg

Visionen for Odsherred

Grønt håb, Lokale fødevarer, Økologi, Demokratisk håb, Mere tillid mindre kontrol, Indlicitering, De 3 bundlinier

 

I Alternativet har vi en ambitiøs, men bestemt også realistisk vision for Odsherred, som vi meget gerne vil virkeliggøre sammen med så mange af kommunens øvrige partier som muligt. 

Vi har da også allerede haft et rigtigt godt samarbejde med kandidaterne fra de andre partier, der meget engageret har hjulpet os med en vurdering af Odsherred ved hjælp af Prioriteringsspillet. 

Derfor ved vi, hvor vi står i dag, og hvor der er plads til forbedring og fornyelse. Det er et godt udgangspunkt at arbejde videre ud fra.

For at få et retvisende billede af, hvordan det går, mener vi, at det er vigtigt at bruge tre bundlinjer:

• Den grønne, der handler om miljø og klima 

• Den røde, der ser på det sociale 

• Den blå, der tager de økonomiske briller på

Vision3Bundlinier.jpeg

 

Det naturlige potentiale 

Det vigtigste spørgsmål til visionen for Odsherred var:

Hvad er det for områder, der vil give Odsherred større tiltrækningskraft, så vi får flere mennesker og ressourcer samt mere udvikling til vores kommune? Svaret var faktisk ikke så svært at få øje på. 

I Odsherred har vi jo et kæmpe potentiale i vores store, smukke natur. Vi selv og vores mange turister nyder godt af den, men der er ingen tvivl om, at vi kan få meget mere ud af fritid og natur, når vi sætter os sammen og udvikler nye ideer til Geoparken. 

Ser vi på naturen ud fra et produktionsmæssigt synspunkt, skal vi til gengæld til at tænke anderledes, end vi plejer. Udviklingen går hastigt i retning af økologi, nicheproduktion og øget forædlingsarbejde. 

Nu hedder det kvalitet frem for kvantitet, og heldigvis har vi allerede set en del af den slags i vores lokalområde. 

Men det er også en udvikling, som vi sagtens kan støtte og udbrede langt mere, f.eks. ved at forvandle Odsherred til en økologisk foregangskommune, hvor alle offentlige køkkener og kantiner bruger lokale økologiske råvarer, og ved at føre en erhvervspolitik, der aktivt støtter bæredygtige iværksættere. 

Visionen er med andre ord at kunne brande Odsherred som en giftfri, økologisk klimakommune. 

Tættere samarbejde

Indenfor erhvervslivet er visionen klart at skabe mere bæredygtigt iværksætteri, og at befordre mere og bedre samarbejde mellem kommune og virksomheder. 

Odsherred har stadig nogle udfordringer i forhold til at få etableret hurtige og sikre IT-forbindelser i hele kommunen, hvilket i dag må siges at være en af forudsætningerne for at kunne drive erhverv herfra.

Og det har vi brug for. Mere erhverv, flere jobs og flere uddannelsesmuligheder, det er alt sammen områder, der skal sættes ind på, og meget gerne i et stærkere samarbejde mellem offentligt og privat. 

Lokaldemokrati  

Som vi ser det, kan vi få en rigtig god dynamik ud af at lade lokalsamfundene bestemme meget mere ved at indlicitere kommunale opgaver. Det vil sige, at kommunen betaler et givent lokalområde for selv at stå for f.eks. vedligeholdelse af grønne områder, snerydning, folkekøkkener, affaldssortering og meget andet. 

Det vil styrke lokalsamfundene betydeligt og kan både føre til mere beskæftigelse, større sammenhold og udtænkning af nye, miljørigtige måder at gøre tingene på. 

Også indenfor ældreplejen er der plads til forbedring. For Alternativet er nøgleordene mere tillid og mindre kontrol. Vores ældste medborgere skal tilbydes pleje, hvor livskvalitet og værdighed er i højsædet. Igen kan en del af opgaverne udføres lokalt, f.eks. via beboernetværk, der, mod betaling og i samarbejde med kommunens professionelle plejepersonale, står for omsorg, forebyggelse og lettere pasning til ældre, pensionister og andre omsorgskrævende personer.

Fremad

Der er lagt et stort og grundigt arbejde i at lave den vurdering af Odsherred kommune, som nu ligger her, og som vi tror, de fleste partier er enige i.

Nu handler det om at komme videre. Om at tænke fremad. 

Vi synes, der er al mulig grund til optimisme, for Odsherred har så mange muligheder, og hvis vi lytter og samarbejder, kan vi nå langt.  

 

 

Tryk på knappen og hent illustrationen af vores vurdering, vision og mærkesager...

 

Vision